ERP产品
工厂版
眼镜厂版
电镀厂版
工厂仓库管理
贸易版
 
 
 
 
 
 

                 

 

技术支持


地址              :     广州市天河区天源路1194号君林天下C1-907


电话             :      020-87595959   (星期一到星期六09:00-18:00)


传真             :      020-87220059


销售             :        QQ:贞元ERP在线客服


技术支持     :         QQ:贞元ERP在线客服


Web网站      :    http://www.xtech.com.cn ,   http://www.87595959.com


BBS讨论组  :     http://www.xtech.com.cn/bbs.htm


服务时间      :      星期一到星期六,09:00-18:00 ,在1-4个小时回复解决